info@aidatek.com

INBOUND HİZMETLERİ

Sipariş yönetimi, Bilgi hizmetleri, Müşteri hizmetleri, Şikayet yönetimi, Teknik pazarlama hizmetleri, Cross - Sell/Upsell gibi inbound hizmetlerinde kaliteye ve etkin bir ekibe ihtiyacınız varsa...

OUTBOUND HİZMETLERİ

Tele satış, Kampanya yönetimi, Karşılama çağrıları, Chum/Elde tutma, Lead Generation hizmetlerinde kaliteli ve etkin bir ekip ile çalışmak istiyorsanız ayrıntılı bilgi için tıklayınız...

BACK OFFICE HİZMETLERİ

Verilerinizin girişleri, yönetimleri gibi konularda ve Randevu hizmetlerinizde sizin veya şirketiniz yerine tüm işlemleri alanında profesyonel ekibimiz ile gerçekleştirelim, siz kendi işlerinizle ilgilenin ...

YARATICI, GÜVENİLİR, ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKALARI İLE YANINIZDAYIZ

AIDA. insan kaynakları politikası, insan kaynağı potansiyelini geliştirerek, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet anlayışı için belirlenen hedeflere ulaşmaktır.

Bu çerçevede insan kaynakları politikamızı belirleyen unsurlar aşağıda belirtilmiştir:

Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri mesleki ortam ve koşulları sağlamak.

Mevcut ve işe yeni başlayan personel ile bir ekip ortamı oluşturarak, karşılıklı saygı, güven, anlayış ve etkin bir iletişim ile uzun dönemli bir çalışma içinde olmak.

Personelin performansını objektif kriterlerle değerlendirerek, kendisini geliştirmesini ve ilerlemesini teşvik etmek.

Başarıyı ve mükemmelliği teşvik eden ve ödüllendiren bir kurum ortamı yaratmak.

Piyasa koşullarına uygun ücret ve diğer ek olanakları sunmak.

Her kademe için iş tanımlarını, gereken nitelikleri ve performans standartlarını oluşturmak.

Başarının ön koşulunun kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesinin ışığı altında, insan kaynağının geliştirilmesinin kalıcı bir kurum için gereklilik olduğu inancıyla çalışmak.

AIDA'da KARİYER FIRSATI

AIDA'da seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, insan kaynakları vizyonu doğrultusunda, şirketin gelecekte de kalıcılığını sağlayacak ve başarısını sürdürecek, göreve uygun ve nitelikli kişileri bünyemize kazandırmaktır.
Eleman alımları, yıllık insan kaynakları planları çerçevesinde ve şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. Açık pozisyonlar için adaylara, kariyer portalları, üniversitelerin kariyer günleri, gazete ilanları ve web sitemiz aracılığıyla ulaşılır. Şirketimize başvuruda bulunan ve ilgili pozisyonun gerektirdiği temel gerekliliklere sahip olan adaylar, öncelikle grup mülakatına, ardından da bireysel mülakata davet edilirler.

Eğitim Departmanımız, tüm AIDA. personelinin kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla, kariyer planlarına uygun eğitim programları düzenler. AIDA. eğitim programları, çalışanların görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları en aza indirgemeyi, mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak ve yetkinlikler konusunda gelişimlerini sağlamayı hedefler. AIDA.'de ayrıca operasyonel ihtiyaçlara uygun sistem, ürün, servis, ekran vb. konularda teknik eğitimler ve kurumsal müşteriden gelen talepler doğrultusunda anlık eğitimler de verilmektedir.

Müşteri Temsilcisi olarak başladığınız AIDA.'de, kısa süre içinde Takım Lideri olabilir, yöneticilik basamaklarında yükselmeye başlayabilirsiniz. Şirketimizde her çalışanın kariyer yolu, uygun koşulları yerine getirdiği taktirde en üst pozisyona dek açıktır.

AIDA.'de, etkin ve verimli çalışmayı sağlamak ve yüksek performanslı bir organizasyon olarak faaliyet gösterebilmek için "Hedeflerle Yönetime Dayalı Performans Modeli" kullanılır. Bu modelde, belirlenen proje hedefleri, şirket içindeki tüm kademelerde benimsenir ve uygulanır.

Yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi ise ara değerlendirme ve yıl sonu değerlendirmesi olarak yılda iki kez uygulanmaktadır. Bu değerlendirmelerde alınan sonuçlar, eğitim ve gelişim fırsatlarını saptamak, kariyer planlarını oluşturmak için kullanılır.

PROJELERİMİZ

AIDA Teknoloji Uluslararası Paz. İç ve Dış Tic. A.Ş.

Tüm Hakları Saklıdır (©) AIDA